Thông báo tuyển sinh


Tải Mẫu 01 (Mẫu đăng ký dành cho đơn vị/tổ chức cử cán bộ đi học)  tại đây.

Tải Mẫu 02 (Mẫu đăng ký dành cho cá nhân)  tại đây .

Tải Mẫu 03 (Mẫu sơ yếu lý lịch)  tại đây .

Trung tâm có đủ các nguồn lực về cơ sở vật chất, thiết bị để thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên, cụ thể:

- Có đầy đủ phòng học, trang thiết bị bàn ghế, máy tính máy chiếu hỗ trợ giảng dạy, thuyết trình, thảo luận nhóm, thực hành… với diện tích từng phòng đáp ứng yêu cầu theo số lượng học viên đăng ký. Địa điểm tại Học viện Chính trị Khu vực I, số 15 đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội và các cơ sở giáo dục khác;

- Có trang thông tin điện tử dành cho bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên với đầy đủ thông tin công khai, cập nhật về điều kiện để tổ chức bồi dưỡng, cách thức tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên, thông tin về học liệu, tài liệu tham khảo, các hướng dẫn cần thiết đối với học viên tại địa chỉ: www.boiduong.ceathanglong.edu.vn;

- Có đầy đủ tài liệu biên soạn riêng cho chương trình bồi dưỡng; các văn bản tài liệu sử dụng làm tài liệu học tập, tài liệu tham khảo, cùng các bài giảng, bài tập, bài thực hành đều được in ấn phát cho học viên;

- Sử dụng phần mềm MS Teams, Zoom, Google Meet hỗ trợ dạy học trực tuyến với khả năng quản lý toàn bộ quá trình dạy và học, hỗ trợ tương tác giữa học viên với nhau và giữa học viên với người dạy.