Các hoạt động


Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo cho Trường Đại học Nha Trang
Ngày 20/5/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long phối hợp với Trường Đại học Nha Trang tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Nhà trường, gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn.
24/05/23 23:31
Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngày 19/5/2023, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm KĐCLGD Thăng Long đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục của Trường Đại học Luật Hà Nội.
22/05/23 15:52
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Từ ngày 15/5/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long tổ chức khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Luật Hà Nội.
20/05/23 15:50
Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Ngày 13/5/2023, Đoàn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
14/05/23 08:47
Khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Từ ngày 09/5/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long tổ chức khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
12/05/23 19:43
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngày 05/05/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ để đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại Trường Đại học Luật Hà Nội.
11/05/23 23:22
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
Ngày 26/4/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và đại diện Đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
29/04/23 05:17
Phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ VI
Ngày 21/4/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long đã tổ chức phiên họp Hội đồng KĐCLGD lần thứ VI để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 08 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội và của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.
29/04/23 04:53
Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa I năm 2023
Ngày 15/4/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Khóa I năm 2023.
23/04/23 22:04
Lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục cho Học viện Tài chính
Ngày 14/4/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long phối hợp với Học viện Tài chính tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 cho Học viện.
18/04/23 03:58