Các hoạt động


Kiểm định chất lượng - yếu tố sống còn của cơ sở giáo dục
GD&ĐT - “Kiểm định chất lượng giáo dục, giải pháp quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, được đưa vào Việt Nam chưa lâu, nhưng tới nay có kết quả đáng ghi nhận”.
19/03/21 02:23
Tập huấn cán bộ nòng cốt về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học
GD&ĐT - Ngày 06/11/2020, tại Hà Nội, Bộ GD&ĐT tổ chức khóa tập huấn cán bộ nòng cốt về bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
19/03/21 02:01