Các hoạt động


Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Ngày 03/01/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, gồm: Công nghệ thông tin, Kiến trúc, Báo chí.
08/01/23 02:38
Phiên họp Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục lần thứ 4
Ngày 30/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tổ chức phiên họp Hội đồng KĐCLGD lần thứ 4 để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 03 CTĐT trình độ đại học của Trường Đại học Gia Định, gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh và 04 CTĐT trình độ đại học, thạc sĩ của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, gồm: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Du lịch.
03/01/23 04:17
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 07 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Sau 06 ngày làm việc, chiều ngày 29/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp tổ chức phiên bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 07 chương trình đào tạo của Trường.
02/01/23 02:50
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 07 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 24/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức khai mạc khảo sát chính thức 07 chương trình đào tạo của Trường, gồm: Quan hệ công chúng, Báo chí, Tôn giáo học, Quản trị khách sạn, Khoa học quản lý, Quản trị văn phòng, Việt Nam học.
26/12/22 12:35
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 22/12/2022, sau 04 ngày làm việc, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường, gồm: Hóa học, Sinh học, Khoa học môi trường.
26/12/22 08:32
Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 19/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên khai mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học các ngành Hóa học, Sinh học, Khoa học môi trường theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
22/12/22 13:04
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Học viện Tài chính
Ngày 18/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) đã tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục tại Học viện Tài chính.
21/12/22 15:23
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 07/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long và Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm: Hóa học, Sinh học, Khoa học môi trường.
11/12/22 10:02
Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long
Sáng ngày 05/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc đối với TS. Nguyễn Văn Đường, Nguyên Trưởng phòng Đánh giá và Công nhận chất lượng giáo dục. Tham dự buổi lễ có Ban Giám đốc cùng các kiểm định viên, cán bộ cơ hữu của Trung tâm.
07/12/22 12:47
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 07 chương trình đào tạo trình độ đại học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 03/12/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ 07 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm: Quan hệ công chúng, Báo chí, Tôn giáo học, Quản trị khách sạn, Khoa học quản lý, Quản trị văn phòng, Việt Nam học.
07/12/22 12:20