Các hoạt động


Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022)
Ngày 18/11/2022, Trung tâm KĐCLGD Thăng Long đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam.
20/11/22 16:16
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nha Trang
Ngày 30/10/2022, sau 05 ngày làm việc, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Trường Đại học Nha Trang đã phối hợp tổ chức phiên bế mạc khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học, gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin và Quản trị khách sạn.
01/11/22 03:55
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang
Thực hiện quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) của trường đại học quy định tại Thông tư số 38/2013/TT-BGDĐT ngày 29/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngày 26/10/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tiến hành khảo sát chính thức 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin và Quản trị khách sạn.
28/10/22 19:57
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Gia Định
Ngày 25/10/2022, sau 05 ngày làm việc, đợt khảo sát chính thức 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Gia Định, gồm các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh đã kết thúc thành công, tốt đẹp.
27/10/22 10:23
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Gia Định
Ngày 21/10/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long triển khai khảo sát chính thức 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Gia Định, gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh.
22/10/22 16:18
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang
Ngày 13/10/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Nha Trang, gồm: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Công nghệ thông tin, Quản trị khách sạn.
16/10/22 05:42
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Ngày 12/10/2022, phiên bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) gồm Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch (trình độ thạc sĩ) và Quản trị nhân lực (trình độ đại học) đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành phối hợp tổ chức.
14/10/22 12:17
Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Sáng ngày 08/10/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức phiên khai mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) các ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch (trình độ thạc sĩ) và Quản trị nhân lực (trình độ đại học).
14/10/22 11:46
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Gia Định
Ngày 06/10/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Gia Định, gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng và Ngôn ngữ Anh.
10/10/22 10:25
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Ngày 27/9/2022, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tổ chức khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, gồm 03 CTĐT trình độ thạc sĩ (Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Du lịch) và 01 CTĐT trình độ đại học (Quản trị nhân lực).
30/09/22 13:50