Các hoạt động


Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học cho Trường Đại học Gia Định
Ngày 25/02/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long phối hợp với Trường Đại học Gia Định tổ chức Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận KĐCLGD đối với 03 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học, bao gồm: Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, Ngôn ngữ Anh.
01/03/23 14:30
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngày 15/02/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long, Đoàn đánh giá ngoài đã thực hiện khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội, bao gồm: Luật, Luật chất lượng cao, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế.
19/02/23 15:23
Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp
Ngày 12/02/2023, Đoàn đánh giá ngoài thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường, gồm: 02 CTĐT trình độ đại học các ngành Kế toán và Thiết kế nội thất, 02 CTĐT trình độ thạc sĩ các ngành Quản lý kinh tế và Quản lý tài nguyên rừng.
16/02/23 12:28
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 07/02/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã phối hợp cùng Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức phiên bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường, gồm: CTĐT chất lượng cao ngành Khoa học Máy tính, CTĐT ngành Hệ thống thông tin, CTĐT chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, CTĐT ngành Kỹ thuật máy tính.
13/02/23 01:11
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Lâm nghiệp
Ngày 30/01/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã phối hợp với Trường Đại học Lâm nghiệp và Đoàn đánh giá ngoài thực hiện khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp, gồm: ngành Kế toán (trình độ đại học), ngành Thiết kế nội thất (trình độ đại học), ngành Quản lý kinh tế (trình độ thạc sĩ), ngành Quản lý tài nguyên rừng (trình độ thạc sĩ).
01/02/23 04:00
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Ngày 16/01/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã phối hợp với Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế tổ chức bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo của Trường, gồm: Công nghệ thông tin, Kiến trúc, Báo chí.
21/01/23 16:05
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
Sáng ngày 12/01/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tiến hành khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế, gồm: Công nghệ thông tin, Kiến trúc, Báo chí.
16/01/23 07:51
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 10/01/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm: chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Khoa học máy tính, chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Hệ thống thông tin, chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông, chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật máy tính.
12/01/23 17:29
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Học viện Tài chính
Ngày 09/01/2023, sau 06 ngày làm việc, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Học viện Tài chính đã phối hợp tổ chức phiên bế mạc khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Học viện Tài chính.
11/01/23 18:23
Khai mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Học viện Tài chính
Ngày 04/01/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tiến hành khảo sát chính thức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục Học viện Tài chính.
11/01/23 16:25