Hoạt động nổi bật


Phiên họp thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục của Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục (Phiên họp thứ V)
Ngày 25/3/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã tổ chức phiên họp Hội đồng KĐCLGD lần thứ V để thẩm định kết quả đánh giá chất lượng 21 chương trình đào tạo (CTĐT) và 01 cơ sở giáo dục, cụ thể: 07 CTĐT của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội; 04 CTĐT của Trường Đại học Nha Trang; 03 CTĐT của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; 04 CTĐT của Trường Đại học Lâm nghiệp; 03 CTĐT của Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế và 01 cơ sở giáo dục là Học viện Tài chính.
29/03/23 13:56
Lễ công bố quyết định và trao Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 03 chương trình đào tạo trình độ đại học cho Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Ngày 24/3/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long phối hợp với Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cho 03 chương trình đào tạo trình độ đại học của Nhà trường, gồm các ngành: Tài chính - Ngân hàng, Truyền thông đa phương tiện, Ngôn ngữ Anh. Với việc hoàn thành KĐCLGD đối với 03 chương trình đào tạo nói trên, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cho thấy quyết tâm trong việc nâng cao thương hiệu Nhà trường và khẳng định uy tín đối với xã hội.
29/03/23 13:17
Bế mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Ngày 24/3/2023, Đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long thành lập đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, gồm các ngành: Luật Kinh tế, Quan hệ quốc tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phục hồi chức năng. Tại phiên bế mạc, Đoàn đánh giá ngoài đã báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức.
29/03/23 13:06
Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Ngày 20/3/2023, Đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long thành lập đã tiến hành khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, gồm: Luật kinh tế, Quan hệ quốc tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phục hồi chức năng.
26/03/23 09:43
Tập huấn tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục cho cán bộ, giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Trong 02 ngày 13 và 14/3/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức khóa tập huấn “Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục” cho 71 cán bộ, giảng viên của Trường.
15/03/23 11:01
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 12/3/2023, Đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long thành lập đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm: Triết học, Ngôn ngữ học, Văn học, Đông phương học.
15/03/23 00:46
Khai mạc khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
Ngày 08/3/2023, Đoàn đánh giá ngoài do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long thành lập bắt đầu tiến hành khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, gồm: Triết học, Ngôn ngữ học, Văn học, Đông phương học.
09/03/23 12:02
Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Luật Hà Nội
Ngày 05/3/2023, Đoàn đánh giá ngoài (ĐGN) thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long đã hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) của Trường Đại học Luật Hà Nội, gồm: Luật, Luật chất lượng cao, Luật Kinh tế, Luật Thương mại quốc tế.
09/03/23 06:59
Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo cho Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Ngày 02/3/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Thăng Long phối hợp với Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng chương trình đào tạo cho 04 chương trình đào tạo của Nhà trường, gồm: Quản trị nhân lực (trình độ đại học), Quản trị kinh doanh (trình độ thạc sĩ), Tài chính - Ngân hàng (trình độ thạc sĩ), Du lịch (trình độ thạc sĩ). Việc hoàn thành kiểm định chất lượng giáo dục đối với 04 chương trình đào tạo nói trên là lời khẳng định cho uy tín và cam kết mạnh mẽ của Nhà trường trong việc không ngừng phát triển, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo nói riêng và các hoạt động của Trường nói chung.
07/03/23 07:05
Khảo sát sơ bộ phục vụ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Ngày 25/02/2023, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) Thăng Long và Đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành khảo sát sơ bộ đánh giá ngoài 04 chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ đại học của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, gồm: Luật kinh tế, Quan hệ quốc tế, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phục hồi chức năng.
01/03/23 14:42